domingo, 11 de enero de 2009

EL SENYOR DELS ANELLS ATACA LA CIUTAT DE MALLORCA

Molts de nosaltres hem llegit "El Senyor dels Anells" i recordem, amb angoixa, l'assalt a la ciutat de Minas Tirith per part de les forces del mal. Entre les moltes maldats que realitzen els malvats servents de Sauron n'hi ha una que impressiona especialment: és el moment en que llencen els caps tallats de soldats que havien estat fets presoners dins de la ciutat mitjançant catapultes. Un fet demostratiu d'un nivell moral adient al que hom espera del mal absolut.

L'Anell únic (font Wikipedia)

D'on va treure aquesta idea J.R.R. Tolkien? És imaginació desfermada o coneixement acurat del món medieval i de l'ànima humana?

Aquests dies s'ha publicat a "La Vanguardia", que ha estat traduïda al català la versió àrab de la conquesta de Mallorca. Qui va trobar el document original, va ser el professor Muhammad ben Mamar, el qual va identificar el manuscrit l'any 2001 quan consultava documents microfilmats de la biblioteca de Tinduf, mercès al recolzament econòmic de Dubai. La crònica ocupava 26 fulls, escrits per ambdues cares. L'autor va ser Ibn Amirí, andalusí d'Alzira, nascut el 1184 i mort probablement a Túnis, entre 1251 i 1259. Va ocupar diversos càrrecs a l'administració almohade de Xarq-al-Andalus i el Marroc, constituïnt, a hores d'ara, l'únic testimoni directe del punt de vista andalusí de les conquestes del regne d'Aragó sobre les seves terres i, en concret, sobre les illes orientals.

La versió catalana del Kitab Raih Mayurqa. Crònica àrab de la conquesta de Mallorca, de Ibn Amira Al Mahzumi (Universitat de les Illes Balears), ha estat feta per l'arqueòleg i museòleg Guillem Rosselló-Bordoy amb l'ajut de l'arabista Nicolau Roser.

Pintura mural de la conquesta de Mallorca (Palau c/Montcada)

El que narra la crònica àrab, de fet, no difereix essencialment del Llibre dels Feyts encara que ens han cridat l'atenció dues coses: la primera és que si Jaume I va conquerir Mallorca va ser perquè els illencs estaven barallats entre ells (mallorquins contra almohades) i la segona, i principal de cara a aquest post, és que la crònica musulmana omet (i no ho fa la cristiana) que els defensors de la ciutat van usar els presoners cristians com a escuts humans, acció que va ser contestada pel rei cristià catapultant dins la ciutat els caps de 400 musulmans.


Tal com ho hagués imaginat Tolkien!